Marta Wilczęga

Radca prawny, wspólnik

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie umów handlowych i obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, jak również w prawie ochrony konkurencji. Doświadczenie zdobywała w jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych - Weil, Gotshal & Manges. Doradzała w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania organów spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych. Wchodziła w skład zespołów doradzających w wielu transakcjach dotyczących nabywania udziałów, akcji, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, jak również finansowania ich nabycia.

Jako członek zespołu uczestniczyła w projektach IPO oraz projektach prywatyzacyjnych. Posiada również doświadczenie w badaniu spółek handlowych oraz obsłudze potransakcyjnej fuzji i przejęć.

Reprezentowała największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Komisją Europejską w licznych postępowaniach antymonopolowych dotyczących kontroli koncentracji.

Magdalena Wojtowicz

Radca prawny, wspólnik

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, procesach negocjacyjnych, prawie umów, prawie nowych technologii i prawie konsumenckim. Z powodzeniem tworzy nowatorskie, skomplikowane cywilistyczne konstrukcje prawne. Opracowuje, audytuje i optymalizuje reklamacyjne procedury sprzedażowe, tworzy regulaminy i strategie prawno-biznesowe.

W swojej dotychczasowej praktyce doradzała największym podmiotom sektora energetycznego, budowlanego, transportu, FMCG i wydobywczego. Obecnie działa na rzeczy dużych podmiotów z branży, logistycznej, motoryzacyjnej, wydawniczej, IT i eventów. Działa także na rzecz podmiotów związanych z polską piłką siatkową.

Doświadczona prelegentka i autorka licznych publikacji prasowych. Jej teksty publikował m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Forbes.pl, Home & Market, Cire, Bankier.pl, Gazeta Finansowa, NaTemat.pl.

Stale współpracuje z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!

Nasz zespół

Maciej Szudek

Radca prawny

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania kompleksową obsługą prawną spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz obsługi dużych podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów udziałem kapitału zagranicznego.

Koordynator w procesach konstruowania ładu formalnego i korporacyjnego spółek, doświadczony w zarządzaniu pracami zespołów adwokatów i radców prawnych.

Szef działu prawnego spółki koordynującej prace związane z budową połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa. Ekspert Prawny zespołu świadczącego usługi doradztwa prawnego na rzecz spółki, która koordynowała przygotowania do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Świadczył usługi prawne na rzecz armatorów, spółek paliwowych, ubezpieczeniowych

Z sukcesami prowadzi duże i medialne procesy sądowe.

Olga Połowianiuk - Keczmerska

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą administracyjnoprawnego kształtowania granic prawa własności. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014, dwukrotnie uzyskała tytuł laureata I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Na Glosę Do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego Oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w kategorii glosa z zakresu prawa administracyjnego.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują prawo administracyjne, w szczególności problematykę reglamentacji procesu inwestycyjnego, prawo nieruchomości oraz prawo umów handlowych.

Dokładna, godna zaufania, ponadprzeciętna, perfekcjonistka.

Małgorzata Buszko

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym, w tym w bieżącym doradztwie korporacyjnym.

W swojej dotychczasowej karierze uczestniczyła w obsłudze wielu transakcji typu share deal oraz asset deal, w tym transakcji o charakterze transgranicznym, doradzała klientom przy sporach właścicielskich, uczestniczyła w prowadzeniu wielowątkowy negocjacji ugodowych, i postępowaniach sądowych.

Jest prawnikiem wszechstronnym. Do powierzonych zadań podchodzi z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Egzamin radcowski zdała z jednym z najlepszych wyników w OiRP Warszawa. 

Filip Maciejewski

Aplikant radcowski

Ukończył z bardzo dobrym wynikiem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych UW. Doświadczenie zdobywał reprezentując klientów w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą, dotyczących inwestycji infrastrukturalnych z zakresu energetyki oraz w postępowaniach sądowych.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach dotychczasowej praktyki współpracował przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych z przedsiębiorcami z branży energetycznej i kolejowej oraz brał udział w badaniach prawnych spółek notowanych na GPW oraz NewConnect.

Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień związanych z prawem cywilnym i handlowym. W kancelarii zajmuje się reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych, sporządzaniem i opiniowaniem umów.

Oczytany, błyskotliwy, posiada duże zdolności analityczne.

Dorota Węgrzyńska

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów pracując w Biurze Prawnym Poczty Polskiej S.A. oraz działając aktywnie w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z procesami sprzedażowymi, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu konsumenckiego oraz e-commerce.

Dokładna, sumienna, dobrze zorganizowana.