Jak działamy

Wilczęga Wojtowicz Radcowie Prawni świadczy pomoc prawną zarówno w oparciu o zlecenia jednorazowe, jak i w formie stałej obsługi prawnej.
Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

Udzielanie porad prawnych

W relacjach z klientami stawiamy na elastyczność, zarówno w zakresie formy udzielenia porady, jak i terminów oraz miejsc spotkań. Zawsze szczegółowo analizujemy przedstawione przez klientów problemy prawne, wyjaśniamy ich istotę i proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania.

Zastępstwo przed sądami i organami

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, a także organami administracji. Skutecznie zabezpieczamy interesy naszych klientów. Starannie gromadzimy materiał dowodowy zgodnie z przyjętą strategią procesową, prowadzimy spory, a gdy to wskazane doprowadzamy do zawarcia ugody.

Udział w negocjacjach

Uczestniczymy w zawieraniu umów i porozumień nie tylko poprzez sporządzanie i opiniowanie ich projektów, ale także przez udział w negocjacjach. W toku spotkań biznesowych stanowimy dla klientów wsparcie przy wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań uwzględniających wyznaczone cele biznesowe.

Sporządzanie pism, umów, opinii i informacji prawnych

Oferujemy pomoc prawną w zakresie opracowywania projektów umów, porozumień, opinii i informacji prawnych. Wskazujemy propozycje procedur pozwalających doprowadzić do osiągnięcia założonego przez klienta celu. Sporządzając opinie oraz informacje prawne koncentrujemy się na tym, by były zrozumiałe, jednoznaczne i w najwyższym stopniu esencjonalne.

Stała obsługa prawna

Zlecenie stałej obsługi prawnej to zawarcie umowy, w oparciu
o którą klient opłaca miesięcznie ryczałt w określonej przez
siebie wysokości, otrzymując w zamian pulę godzin obsługi
prawnej kalkulowanej według preferencyjnej stawki godzinowej.

Dlaczego warto korzystać ze stałej obsługi prawnej

Korzystanie ze stałej obsługi prawnej
sprzyja profilaktyce prawnej

Niedopuszczenie do powstania problemu jest mniej kosztowne i czasochłonne niż próba jego rozwiązania, dlatego zachęcamy do zwiększenia udziału prawnika w podejmowaniu decyzji biznesowych, tworzeniu procedur i wyborze stosowanych rozwiązań. Stała obsługa prawna umożliwia bieżące rozwiązywanie problemów natury prawnej, a często zapobiega ich powstawaniu.

Stała obsługa prawna
to stały dostęp do prawnika

Relacje biznesowe przeważnie wymagają szybkiego podejmowania decyzji. Zlecenia wykonywane w ramach stałej obsługi prawnej mają charakter priorytetowy. Realizowane są przez nas w pierwszej kolejności – przed zleceniami jednorazowymi. Klient komunikuje się z nami w dowolnie wybrany przez siebie sposób. To samo dotyczy formy wykonania zlecenia – jej wybór należy do klienta.